Project

Met dit project zorgt popkoor Moosa-iek voor een kostbesparing maar ook een grotere zelfstandigheid daar het nu zelf kan instaan voor audio versterking tijdens repetities en kleine/midden-grote optredens. Deze investering brengt zowel op korte als op lange termijn een kostenbesparing mee,waarbij de vrijgekomen middelen nog meer in het voordeel van het koor en de koorleden gebruikt zal worden. Hierdoor kan er nog een groter sociaal karakter meegegeven worden binnen onze gemeenschap

Bijdrage CERA

Deel van het materiaal werd door CERA subsidie aangekocht met ondermeer uitbreiding voor repetitie ondersteuning. Door de COVID situatie zaten we niet alleen met de uitdaging voor de nodige fondsen aan te vullen met sponsoring, maar ook om een werkbare omgeving op te bouwen voor ondermeer repetities. Met deze aanpak en met de ondersteuning van CERA konden we aan beide een invulling geven.

CERA in een notedop

“Met zo’n 400.000 vennoten is Cera een van de grootste coöperaties van België. We brengen mensen, middelen en organisaties samen, bundelen krachten, nemen initiatieven en realiseren projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn.”

Meer weten? Surf naar www.cera.coop

© Copyright - Popkoor Moosa-iek